• slide2

  Yaşasın Yapınız
  Yıllarca

 • gropor

  Grofenle Yalıtım
  Geleceğe Yatırım

 • slide1

  Yapının Kimyasındaki
  Kalite

 • grocolor

  Yıllarca Yaşayan
  Renkler

Grokim Surface Q+K Quartz Esaslı Yüzey Sertleştirme Harcı
grokimsurfaceqk

Tanım

Çimento esaslı, özel tane boyutlu quartz ve korunt agrega ve ürün performansını artırıcı kimyasal katkılar içeren, orta ve ağır yük altında çalışacak, taze perdahlanmış döşeme betonu yüzeylerine toz halinde serpilerek uygulanan, kullanıma hazır yüzey sertleştirici malzemesidir.

Teknik Özellikler

Görünüm Gri Toz Rengi
Sarfiyet Miktarı 4-8 kg /m2
Uygulama Sıcaklığı + 5 °C ile + 35 °C arası
Kullanıma Açma Üzerinde yürüme 24 saat, ağır trafik 48 saat
Toksite Toksit değil
Basınç Dayanımı 80-85 N/mm28 gün
Aşınma Dayanımı 7.8 cm/ 50 cm2

* Yukarıda belirtilen değerler +23 °C ve % 50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.

Kullanım Alanları

Endüstriyel tesislerin döşemelerinde, garaj ve otoparklarda, hangarlar ve mekanik atölyelerde, akaryakıt istasyonlarında, depolarda güvenle kullanılabilir.

AVANTAJLAR

Yeni perdahlanmış döşeme betonu üzerine kolay uygulanır. Bünye-sindeki özel kimyasal katkılar sayesinde, uygulandığı döşeme betonunun suyunu bünyesine alarak, perdahlamanın ardından beton ile tek bir yapı oluşturarak, normal beton yüzeye göre aşınmaya 2-4 kat daha dayanıklıdır. Yüksek yapışma özelliğine sahiptir. Donma çözünme döngüsüne dayanıklıdır.

YÜZEY HAZIRLAMA

GROKIM SURFACE Q+K’nın üzerine uygulanacağı beton kalitesi önemlidir. Basınç dayanımı en az 25 N/mm2 olmalıdır. İyi bir sonuç için betonun yeterli oranda çimento içermesi (300-350 kg/m3) ve döşeme betonunun kalınlığının en az 15 cm. olması önerilmektedir. Uygulama yapılacak taze beton yüzeyi çelik mala ya da tepsi perdahı yerine tahta mala ile düzeltilmelidir. Başparmakla beton yüzeyine bastırıldığında yüzeyde 5-10 mm derinliğinde iz kalıyorsa yüzey sertleştirici uygulamaya hazır hale gelmiştir. Hava sürükleyici katkı kullanılmış betonlar yüzey sertleştiriciler için uygun yüzeyler değildir.

KULLANIM TALİMATLARI

Yüzey sertleştirici uygulaması, projelendirilen beton ve şapın aşınma, tozuma, darbe dayanımlarını betonun üst kısmında artırmak amaçlıdır ve betonun basınç, çekme ve eğilme dayanımları üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Hatalı projelendirme ve uygulama şap betonunda oluşabilecek çatlaklar, yüzey sertleştirici üzerine aynen yansır. Yüzey sertleştirici uygulanacak beton yüzeyi temizlendikten sonra, proje ihtiyaçlarına göre yüzer veya monolitik şap uygulaması seçilmelidir.Yüzey, pürüzlendirilerek, çimento şerbeti kaldırılmalıdır. Mevcut beton yüzeyi, uygulama başlamadan en az bir gün önce suya doyurulmalı ve yüzeyde serbest su kalmamalıdır. Projeye göre anolar yerleştirilir. Serpme uygulamasına başlamadan önce ano kenarlarında derz boyunca, ortalama 5×5 cm üçgen kesitli beton mala ile alınmalıdır. Alınan beton yerine kıvamlı GROKiM SURFACE Q+K Yüzey Sertleştiricisi mala ile uygulanmalıdır. Bu işlem derz kenarlarının yük altında kırılmasını engeller.Yüzey sertleştirici içindeki agregaların ayrışmaması için, uygulanırken uzak mesafelere serpilmemelidir. Serpme işlemine, ortam ve hava koşullarına göre, beton üzerine çıkıldığında, 0.5-1.5 cm derinliğinde ayak izi kalacak şekilde sertleştikten sonra geçilmelidir. Ürün, mümkün olduğunca homojen olarak serpilmeli ve düzeltilmelidir. ilk önce, toplam sarfiyatın 2/3’ü beton yüze-yine serpilir ve makine ile yayılır.Yayılan malzemenin beton suyunu alarak nemlenmesi beklenmeli ve yüzey sertleştiricinin, disk perdahı yapılarak, betonla bütünleşmesi sağlanmalıdır. Daha sonra kalan malzeme birinci uygulamada olduğu gibi beton yüzeyine yayılmalı ve aynı işlemler tekrarlanmalıdır. Kaba perdahtan sonra ince perdaha geçilmelidir. ince perdah bıçak ile yapılan perdahtır. Bıçak perdahı istenilen parlaklık elde edilinceye kadar yapılmalıdır.Yüzey sertleştirici uygulaması bittikten sonra rötre çatlaklarının engellenmesi ve tozumazlığın sağlanması için, yüzey kürlenir. Kür uygulaması yazın ve kışın muhakkak yapılmalıdır. Uygulama bittikten sonra anoların birleşme yerleri en az 4 mm genişlikte kesilerek, derzler oluşturul malıdır. Derzler uygun mastikler ile doldurulmalıdır.

AMBALAJ

25 kg’lık 4 kat kraft torbadır. (PE takviyeli) Bir palette (106×106 cm) 64 torba şlinkli.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, üst üste en fazla 2 palet konulmalıdır. Raf .mrü uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

GÜVENLİK KURALLARI

Kullanım esnasında eldiven kullanılmalıdır. Temas halinde temas eden bölge bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması halinde derhal doktora başvurulmalıdır.